O Nas

Poradnia oferuje kompleksową diagnozę i terapię logopedyczną, ocenę i terapię procesów Integracji Sensorycznej oraz terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zajęcia przygotowujące do podjęcia nauki szkolnej.

Nasi terapeuci są specjalistami w swoich dziedzinach, mają gruntowne przygotowanie do pracy z dziećmi. Staramy się, by każdy z naszych pacjentów otrzymał wsparcie w jak najszerszej sferze rozwoju – dlatego włączamy w nasze działania różnorodne metody terapii, łączymy terapię SI z logopedią lub terapią pedagogiczną, zależnie od indywidualnych potrzeb. Jesteśmy otwarci na nowe sposoby pracy, chętnie uczestniczymy w szkoleniach i kursach poszerzających spektrum naszych działań.

NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Drozd

Logopeda. terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny. Absolwentka 5-letnich dziennych studiów na Akademii Pedagogiki Specjalnej – kierunek logopedia oraz podyplomowych z zakresu teorii i diagnozy integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej (WSSE) w Warszawie. Od 10 lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, terapię miofunkcjonalną według Anity Kittel, warsztaty dla rodziców oraz tworzy i monitoruje programy terapii domowej m. in. dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wybiórczością pokarmową.

Magdalena Daniluk

Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja początkowa z reedukacją na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe z zakresu teorii i diagnozy integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej (WSSE) w Warszawie. Pracuje z dziećmi od 12 lat. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Sensomotorycznej Terapii Widzenia. Prowadzi diagnozę i terapię SI z elementami terapii ręki oraz funkcji wzrokowych.

Anna Łompierz

Fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, PNF, CST, Vojty.Absolwentka wydziału pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i Studium Fizjoterapii w Konstancinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, również niepełnosprawnymi. Prowadzi terapię i diagnozę, szczególną uwagę zwraca na prawidłowy rozwój ruchowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Przedszkolu Integracyjnym oraz prywatnych gabinetach. Jest w trakcie studiów podyplomowych Sensomotoryczna Terapia Widzenia.

Iwona Marasińska – Szeląg

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta integracji odruchów wg metody Sally Goddard. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (APS) – pedagogika specjalna oraz studiów podyplomowych w zakresie wspomagania dzieci z problemami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Od 15 lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzi terapię SI oraz terapię pedagogiczną z elementami ortoptyki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Maria Anna Wilusz

Neurologopeda, logopeda z trzydziestoletnim stażem. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (AP) w Krakowie oraz Specjalistyczne Studium Neurologopedii przy Fundacji „Orator” w Lublinie. Od początku drogi zawodowej związana ze służbą zdrowia – prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną z dziećmi i dorosłymi. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Poradnią.

Alicja Jaworska

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, specjalność - wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną. Pielęgniarka dyplomowana z 19-sto letnim stażem pracy z dziećmi z wrodzonymi wadami rozwojowymi w Centrum Rehabilitacji w Warszawie. Certyfikowany trener 1 stopnia Sensoplastyki©. Instruktor korektywy i kompensacji wad postawy..

United Kingdom gambling site click here