Wczesna nauka czytania

Czytanie jest podstawową umiejętnością nabywaną w pierwszych latach edukacji szkolnej. Pozwala uczniowi na wysoką samoocenę w klasie pierwszej, zwiększa jego kompetencję komunikacyjną, a czytanie ze zrozumieniem umożliwia szybkie wykonywanie zadań szkolnych. Dzięki temu dziecko uczy się łatwo, szybko, z ciekawością i przyjemnością.

 

Co przemawia za sylabową metodą nauki czytania?

  • sylaba jest podstawową, naturalną jednostką percepcyjną odbieraną przez dzieci;
  • synteza i analiza sylabowa (łączenie sylab i dzielenie wyrazów na sylaby) jest znacznie łatwiejsza, niż operowanie fonemami (głoskami);
  • sylaba, jako jednostka niosąca znaczenie, jest lepiej odbierana i rozumiana przez dzieci, niż rozpoznawanie znaków liter w izolacji;
  • powtórzenie sekwencji rozwoju mowy dziecka (od samogłosek, sylab, przez wyrażenia dźwiękonaśladowcze, do wyrazów i zdań);
  • wykorzystanie trzech etapów nabywania systemu językowego: powtarzania, rozumienia, nazywania (samodzielnego czytania);
  • prowadzenie ćwiczeń porządkowania od strony lewej do prawej.

 

Jak wygląda nauka?

Podczas nauki dziecko przechodzi od najprostszych zadań, zawierających materiał językowy przyswajany symultanicznie (samogłoski, onomatopeje, wyrazy), do ćwiczeń wymagających czytania sekwencyjnego (sylaby otwarte, wyrazy dwusylabowe zbudowane z sylab otwartych, aż do zdań i prostych tekstów).

Kolejność faz i wprowadzania poszczególnych głosek oraz stopniowanie trudności zadań są dokładnie określone.

Forma ćwiczeń pozwala na zastosowanie konwencji zabawy, w której wykorzystuje się aktywność i działanie dziecka. Wszystkie zadania przeplatane są ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, wspomagającymi naukę czytania: pamięci sekwencyjnej i symultanicznej, analizy i syntezy wzrokowej oraz układania szeregów i sekwencji. Podczas układania, czytania itp. zawsze zachowuje się kierunek od strony lewej do prawej, zgodnie z obowiązującą zasadą podczas czytania i pisania w języku polskim.

(opracowane na podstawie: „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®” J. Cieszyńska-Rożek)

United Kingdom gambling site click here