Terapia Pedagogiczna

Działania obejmujące pracę z dziećmi przejawiającymi trudności w uczeniu się – m. in. czytaniem, pisaniem, liczeniem, nieprawidłowym chwytem pisarskim, trudnościami ze skupianiem uwagi.

Polecamy - zajęcia łączące terapię pedagogiczną z logopedyczną lub integracji sensorycznej.

 

Dla kogo terapia pedagogiczna? Dla dziecka, które:

 • z trudem uczy się na wierszyków, ich treść odtwarza własnymi słowami, nie umie zaśpiewać żadnej piosenki;
 • ma trudności z wydzielaniem i łączeniem głosek w wyrazie;
 • ma trudności z różnicowaniem głosek podobnych, np. k – g, f – w, p – b, t – d, b – d – g – p;
 • ma trudności z odczytywaniem wyrazów (nawet trzyliterowych) i zapisywaniem ich;
 • ma trudności z pisaniem ze słuchu (dyktanda);
 • opuszcza, dodaje, podwaja i przestawia litery i sylaby w wyrazach;
 • łączy wyrazy lub rozdziela je na dwa człony;
 • nie umie przenosić wyrazów do następnej linijki;
 • nie potrafi pisać prawidłowo zmiękczeń;
 • ma nieprawidłowy chwyt pisarski;
 • rysując lub pisząc naciska na kredkę / ołówek zbyt słabo lub zbyt mocno;
 • kolorując nie trzyma się w konturach;
 • ma trudności z zapamiętywaniem nazw i przypominaniem ich sobie, zwłaszcza gdy uporządkowane są w ciągi (np. nazwy miesięcy);
 • myli nazwy oznaczające kierunki (np. nad – pod);
 • myli przedrostki w wyrazach (np. przyszedłem – wyszedłem);
 • ma trudności z zapamiętaniem i wypełnieniem więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie.

Zapraszamy na naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną (sylabową).

tablica 

United Kingdom gambling site click here