Terapia SI z elementami Sensomotorycznej Terapii Widzenia

Sensomotoryczna Terapia Widzenia to autorski program Agnieszki Rosa. Łączy w sobie elementy integracji sensorycznej oraz diagnozy i terapii funkcji wzrokowych. Wspomaga nabywanie umiejętności wzrokowych oraz sensoryczno-motorycznych.

 

Program skierowany jest do dzieci:

 • przejawiających trudności w funkcjonowaniu wzrokowym zarówno  w aspekcie poznawczym, jak i motorycznym - w tym:
  • mających ogólnie rozumiane trudności szkolne tj.: kłopoty z opanowaniem umiejętności czytania, pisania, umiejętności matematycznych, słabe rozumienie;
 • z obniżoną pamięcią wzrokową i słuchową oraz motoryczną;
 • ze słabą koordynacją wzrokowo- ruchową;
 • zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z dysleksją;
 • z dyspraksją (trudnościami w planowaniu motorycznym);
 • z kłopotami wynikającymi z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu wzrokowego:
  • bóle głowy, podwójne widzenie, rozmazywanie widzianego obrazu;
  • zez, niedowidzenie;
  • zaburzenia motoryki gałek ocznych, w tym  funkcji wzrokowych;
  • nieprawidłowo rozwinięte widzenie obuoczne.

(źródło: www.terapiareki.pl)

Na zajęcia zapraszamy dzieci posiadające aktualne (wykonane maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)  badania okulistyczne i ortoptyczne (z ewentualnymi zaleceniami do ćwiczeń).

okulary

United Kingdom gambling site click here