Terapia ręki

Na to, jak pracują ręce dziecka ma wpływ jego całe ciało. „Brzydkie pismo”, które niepokoi rodziców, ma różne podłoża.

Precyzyjny zakres ruchów ręki warunkowany jest m. in. odpowiednią kontrolą całego ciała, stabilizacją tułowia oraz sprawną koordynacją wzrokowo-ruchową. Dlatego program terapii bazuje na rozwoju psychomotorycznym dziecka oraz ćwiczeniach całego ciała, nie ogranicza się jedynie do ćwiczeń dłoni i palców.

To ćwiczenia i zabawy aktywizujące całe ciało dziecka, rozwijające sprawność ruchową w obrębie kończyny górnej, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi – dopiero w późniejszym etapie wprowadzane są ćwiczenia grafomotoryczne i nauka pisania.

 

Dla kogo terapia?

Dla dziecka, u którego obserwuje się:

 • nieprawidłową pozycję ciała podczas wykonywania różnych czynności manualnych (np. podpieranie głowy ręką, zsuwanie się z krzesła);
 • nieładne” pismo;
 • nieprawidłowy chwyt pisarski;
 • zbyt mocny lub zbyt słaby nacisk narzędzia pisarskiego na papier;
 • nie trzymanie się w konturach podczas kolorowania;
 • trudności z opanowaniem czynności samoobsługowych lub niechęć do podejmowania takich czynności;
 • słabą koordynację wzrokowo-ruchową;
 • nieprawidłową dystrybucję napięcia mięśniowego (zbyt wysokie lub niskie napięcie);
 • zaburzenia orientacji przestrzennej;
 • nieprawidłowo funkcjonujący narząd wzroku;
 • zaburzenia somatognozji (czucia swojego ciała);
 • zaburzenia lateralizacji;
 • zaburzenia koordynacji ruchowej;
 • trudności z planowaniem ruchowym, zwłaszcza podczas nauki nowych czynności.

Obrazek1

United Kingdom gambling site click here