Logopedia

 • Całościowe badanie rozwoju mowy.
 • Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (nieprawidłowej wymowy dźwięków) – m. in. seplenienia, rotacyzmu, ubezdźwięczniania, nosowania.
 • Konsultacje logopedyczne dla rodziców chcących ocenić stan rozwoju mowy dziecka (porady dotyczące stymulacji funkcji językowych, zasady tzw. kąpieli słownej – czyli jak mówić do dziecka, jak stawiać dziecko w roli nadawcy komunikatu itp).
 • Wskazówki dla rodziców – zajęcia instruktażowe, przygotowanie domowego planu terapii oraz wsparcie w trakcie jego realizacji.
 • Zajęcia dla dzieci z rodzin wielojęzycznych – stymulowanie rozwoju językowego, praca nad poprawnością gramatyczną oraz kształtowanie świadomości fonologicznej (np. w przypadku mylenia szeregów ś ź ć dź – s z c dz - sz ż cz dż, głosek r-l i innych).

 

Sensoryczna logopedia to inny wymiar zajęć logopedycznych.
W uczeniu się, również mowy i języka, biorą udział wszystkie zmysły:

 • system dotykowy jest źródłem wielu odczuć płynących z wnętrza jamy ustnej od pierwszych chwil życia – jego niewłaściwe funkcjonowanie może skutkować wybiórczą dietą lub nieodpowiednim czuciem ułożenia narządów mowy;
 • układ przedsionkowy pełni istotną rolę w przetwarzaniu słuchowym i rozwoju mowy;
 • umiejętność prawidłowego czucia i wykonywania szybkich, precyzyjnych ruchów warg i języka warunkuje jakość artykulacji;
 • układ wzrokowy pozwala nawiązać kontakt i dostrzec wzorce artykulacyjne;
 • węch i smak wpływają na preferencje pokarmowe.

 

W Poradni BOBIK funkcjonuje z powodzeniem model sensorycznej, terapeutycznej zabawy, w której angażowane są wszystkie zmysły – a terapia logopedyczna jest dużo bardziej efektywna i przynosi szybsze rezultaty.

 

Dlaczego to działa?

 • Stymulacja przedsionkowa sprzyja szybszemu rozwojowi mowy dziecka.
 • Dźwięki mowy powstają wskutek skoordynowanych ruchów warg, języka, podniebienia miękkiego i krtani. Jest to rezultat prawidłowego rozwoju ruchowego w obrębie całego ciała.
 • Zabawy wymagające współdziałania z partnerem uczą interakcji, zwracania uwagi na uczestnika komunikacji.
 • Dostarczenie odpowiednich bodźców dotykowych i słuchowych umożliwia zrozumienie cech ćwiczonych głosek. Łatwiejsze staje się dostrzeganie głosek różniących się miejscem artykulacji, np. t-k, c-cz, s-ś lub dźwięcznością, np. w-f (drgania więzadeł głosowych to również doznania dotykowe).
 • Praca nad odpowiednią postawą ciała wpływa na kształtowanie się odpowiedniego napięcia mięśni aparatu artykulacyjnego, może ułatwić domykanie warg przy nawykowym oddychaniu ustami.
 • Ćwiczenia motoryki dużej i małej, wymagające precyzyjnego planowania ruchu ułatwiają wykonanie sekwencji ruchów warg i języka podczas dłuższych wypowiedzi.


mrr

United Kingdom gambling site click here