Pierwsza wizyta

Nie mów dziecku, że idzie na spotkanie, na którym będzie oceniane, sprawdzane. Wiele dzieci, również tych młodszych, może zdawać sobie sprawę z istniejących problemów, a to powoduje dodatkowy, niepotrzebny stres. Konsultacje w naszej Poradni odbywają się w atmosferze zorganizowanej zabawy, podczas której dziecko jest poddawane ocenie specjalisty. W takiej sytuacji terapeuta z doświadczeniem jest w stanie ocenić występujące zaburzenia, jak również określić mocne strony dziecka. Jest to potrzebne do stworzenia indywidualnego planu terapii, który bazuje na tzw. strefie najbliższego rozwoju.

Przed wizytą przypomnij sobie etapy rozwoju swojego dziecka – co napawało Cię dumą, co niepokoiło? Jak przebiegał jego rozwój ruchowy – siadanie, stawanie, pierwsze kroki. Jak zachowuje się dziecko na placu zabaw, pośród rówieśników, jak w środowisku domowym? Kiedy zaczęło gaworzyć, wypowiadać pierwsze słowa, łączyć je w dwuwyrazowe lub dłuższe konstrukcje? Jak je, śpi, jakiego rodzaju zabawy i aktywności lubi, a których zdecydowanie unika? Zabierz ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, wyniki dodatkowych badań specjalistycznych, jeśli takie były robione. Jeśli masz dodatkowe pytania, sporządź ich listę – postaramy się znaleźć na nie odpowiedzi.

United Kingdom gambling site click here